Značení

Nabízíme především následující typy dopravních značení...

Vodorovné dopravní značení

  • silnic
  • místních komunikací
  • parkovišť, podzemních garáží
  • obchodních center
  • cyklistických stezek
  • dočasné i trvalé odstranění vodorovného dopravního značení
  • předznačení komunikace


Používáme jedno i více složkové materiály s reflexní úpravou.

Svislé dopravní značení

  • dodávání a montáž svislých dopravních značek


Přechodné dopravní značení

  • krátkodobý a dlouhodobý pronájem svislého dopravního značení, světelné signalizace, realizace uzávěr a objízdných tras včetně montáže, demontáže a servisu 
  • prodej vymezovacích pásek, samolepících folií na dočasné zakrytí dopravních značek, vymezovacích plotů, směrových desek, vodících prahů

Zpět na stránku O společnosti